Prototypowanie

Projektowanie i drukowanie modeli koncepcyjnych które pomagają stworzyć docelowy produkt. Dzięki prototypowaniu sprawdzamy poprawność kształtu, ergonomii czy funkcjonalności. Dodatkowymi zaletami jest eliminacja kosztów wytworzenia form odlewniczych czy wtryskowych oraz skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek

Technologie wykorzystywane w produkcji

Selektywne spiekanie laserowe SLS ( Selective laser sintering ) – technologia polegająca na nakładaniu na stół roboczy warstw sproszkowanego polimeru, który jest przetapiany przez wiązkę lasera. Później stół roboczy obniża się i nakładana jest kolejna warstwa polimeru.

Zalety technologii SLS dla produkcji krótkoseryjnej

wytrzymałe materiały techniczne (ok. 80-90% wytrzymałości poliamidu PA12 z wtrysku),
możliwość drukowania wytrzymałych ścianek o grubości 1mm,
duży wybór materiałów do druku także do odlewów metodą modelu traconego,
dobra jakość powierzchni bez post processingu,
certyfikacja bio zgodności i przydatności do kontaktu z żywnością dla materiału PA2200,
relatywnie niskie koszt materiału i eksploatacji w stosunku do innych technologii druku 3D,
brak konieczności stosowania struktur podporowych,
wysoka prędkość pracy przy budowie dużej ilości detali w porównaniu do innych technologii druku 3D,
duża dokładność wymiarowa i powtarzalność drukowanego elementu,
możliwość wykorzystania do krótkoseryjnej produkcji,

Stosowane materiały: PA11, PA12 oraz ich mieszaniny z mączką szklaną, aluminiową i barwnikami


 

DMLS_ICON

Technologia DMLS (Direct Metal Laser Sintering) polegająca na nanoszeniu warstwy precyzyjnie skomponowanego proszku metalowego za pomocą ostrza na platformę roboczą a następnie selektywne przetapianie kolejnych warstw budowanego detalu przy pomocy wiązki lasera pracującego w bliskiej podczerwieni.

Zalety technologii DMLS

tworzenie skomplikowanych kształtów które były by niemożliwe do wytworzenia metodami odlewnicznymi,

budowania części form wtryskowych z konformalnymi kanałami chłodzącymi.

wytwarzania krótkich serii produkcyjnych,

 

DLMS_parametry


 

SLA_ICON

Proces addytywnej produkcji elementów prototypowych w przemyśle. Polega na stopniowym obrysowywaniu kolejnych przekrojów poziomych produkowanej części za pomocą lasera na sukcesywnie zanurzanej platformie w wannie z fotopolimerem. Pod wpływem światła laserowego, dochodzi do polimeryzacji i zestalenia substancji blisko powierzchni roztworu.

SLA_parametry


 

DLP_ICON

Metoda w technologii szybkiego prototypowania podobna do techniki SLA. Podobnie jak w stereolitografii, poszczególne warstwy utwardzone są promieniowaniem świetlnym. W procesie drukowania obiektu wykorzystuje się światło, emitowane przez specjalnie przystosowanych projektor, a nie wiązkę laseru. Wykorzystywane są projektory DLP.

DLP_parametry


 

FDM_ICON

Uplastyczniony materiał modelowy i podporowy, jest naprzemiennie nakładany przez dwu dyszową głowicę. Urządzenie sterowane numerycznie na przemian nanosi ma stół modelowy materiał bazowy i podporowy, według kolejnych poziomych przekrojów utworzonych na podstawie modelu 3D w programie obsługującym drukarkę.

Zalety technologii FDM

Stosowane materiały: ABS, PLA, nylon, PC, materiały gumowe

 

FDM_parametry


 

KORZYŚCI PRZY WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ PRINTEAM

SZYBKI CZAS REALIZACJI ZLECEŃ
SZYBKIE WDROŻENIE PROTOTYPU DO REALIZACJI
POMOGAMY W TWORZENIU PRODUKTU OD KONCEPCJI
DZIAŁ POST-PROCESSINGU ( POMAGAMYW TWORZENIU DOCELOWEGOPROTOTYPU)
DZIAŁ PROJEKTOWY (POMAGAMY W WYKONANIU PROJEKTU)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >